Personál ambulancie

 

MUDr. Daša Skripová, PhD.

Vzdelanie:  Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice 

Špecializácia: Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 


MUDr. Daša Skripová, PhD., je lekárka so špecializáciou v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy. Má mnohoročné skúsenosti zo zahraničia, kde pôsobila na klinikách v Prahe a vo výskumnej oblasti zaoberajúcej sa vývojom nových liekov vo Viedni. Pôsobí v ambulancii pre diabetes a poruchy metabolizmu v neštátnom zdravotníckom zariadení DIAMEL, s.r.o., v Trenčíne od roku 2014. Je členkou Slovenskej diabetologickej spoločnosti. Svoju prax zameriava na starostlivosť o dospelých pacientov so všetkými typmi diabetu, včasnú diagnostiku a liečbu komplikácií diabetu. Vo svojej praxi využíva moderné diagnostické a liečebné postupy. Venuje sa aj pacientom s diabetom vzniknutom počas ťarchavosti ako aj príprave diabetičiek na tehotenstvo. Súčasťou starostlivosti v ambulancii DIAMEL, s.r.o. je aj diagnostika a liečba pacientov s poruchami metabolizmu tukov. Okrem iného poskytuje rady a odporúčania pacientom s obezitou. Je autorkou a spoluatorom publikácií publikovaných v domácich aj zahraničných časopisoch, venuje sa aj lektorskej a prednášateľskej činnosti.