Mýty a povery o cukrovke

1. Nejdem na očné, nepotrebujem okuliare, vidím dobre

U každého pacienta s cukrovkou sa vyšetruje očné pozadie minimálne raz ročne. Očné pozadie je miesto, kde očný lekár dokáže sledovať stav ciev v organizme. Zisťuje, či sú cievy zdravé, alebo nejako poškodené a akého stupňa poškodenie dosiahlo. Cukrovka je ochorenie, ktoré spôsobuje poruchy zraku až slepotu (diabetická retinopatia), pretože vyššie hladiny cukru významne poškodzujú cievy v organizme, (nevynímajúc oko). Stav ciev na očnom pozadí nám odzrkadľuje, či je diabetes dostatočne liečený. Zmeny ciev na očnom pozadí pacient nemusí vôbec zbadať ani pociťovať, sú viditeľné len pri vyšetrení očného pozadia. Ak sa zmeny objavia, znamená to, že musíme sprísniť alebo zmeniť liečbu diabetu, krvného tlaku a cholesterolu, aby nedošlo k ďalšiemu zhoršovaniu až do štádia oslabnutia prípadne straty zraku. 

2. Inzulín - už len pred smrťou 

Vo všeobecnosti sa všetci pacienti s cukrovkou inzulínu boja. A povera, že sa keď pacient dostane inzulín, už je s ním tak zle, že onedlho zomrie pochádza priamo z našej praxe. Pravda je však niekde inde. Inzulín, je ako ostatné prostriedky na zníženie cukru, liek, ktorý zachraňuje životy miliónom diabetikov. Ide predovšetkých o diabetikov 1 typu, ktorým chýba vlastný inzuln v tele. Bez neho by títo pacienti zomierali.

V druhom rade je však potrebný aj u diabetikov 2 typu, a to sú tí, čo inzulín majú ale nedostatočne v ich organizme účinkuje. Ak by sa neliečilo inzulínom (v prípadoch keď tabletky na diabetes neúčinkujú) pacienti aj s týmto typom cukrovky by umierali oveľa skôr, a to na veľmi rýchly rozvoj komplikácii diabetu. Inzulín je liek, ktorý sa pacientovi ordinuje po dôkladnom a väčšinou opakovanom vyšetrení a zvážení a to v stavoch, keď má pacientovi pomôcť a nie je nahraditeľný tabletkami. Tým, že pacient v situáciách, keď je pre jeho liečbu inzulín potrebný túto liečbu odmieta, poškodzuje, alebo aj ohrozuje svoje zdravie. Existujú aj situácie, kedy sa inzulínom lieči iba prechodne, napr. pri otvorených ranách na nohe, pri ťažkej infekcii, počas závažných zápalových ochoreniach, operáciách, tehotenstve a výraznom chudnutí pacienta.

Stránka je nekompletná, v príprave.