Ciele liečby cukrovky

Základné ciele liečby cukrovky

 • zlepšenie celkového zdravotného stavu pacienta 
 • odstránenie príznakov cukrovky (napr. zvýšeného smädu, močenia, zhoršenia zrakovej ostrosti)
 • optimálna metabolická kompenzácia
 • komplexná liečba sprievodných ochorení (vysokého krvného tlaku, porúch v hladinách krvných tukov, obezity)
 • predchádzanie (prevencia) akútnych a chronických komplikácií cukrovky
 • zníženie úmrtnosti

Ako sa dá zabrániť komplikáciám cukrovky?

K prevencii komplikácií cukrovky je dôležitá najmä úprava.

 • krvného cukru (glykémie)
 • telesnej hmotnosti
 • cholesterolu a krvných tukov
 • krvného tlaku
 • u fajčiarov – zanechanie fajčenia  

Cieľové hladiny krvného cukru, cholesterolu a tukov sú určené veľmi individuálne. Preto sa opýtajte svojho diabetológa aké máte mať cieľové hodnoty krvného cukru nalačno a 90-120 min po jedle. Tiež by ste mali byť informovaní o tom, aké majú byť vaše optimálne hodnoty krvného tlaku a cholesterolu a tukov v krvi.

Aké ďalšie opatrenia sú potrebné v rámci prevencie vzniku komplikácií cukrovky?

 • v rámci prevencie problémov s diabetickou nohou je vhodné, aby si pacient denne vyšetroval dolné končatiny, hlavne chodidlá (podľa potreby aj zrkadielkom) a nosil vhodnú obuv
 • podľa potreby je vhodné neurologické, ortopedické a cievne vyšetrenie dolných končatín
 • dôležité sú pravidelné očné kontroly, vrátane vyšetrenia očného pozadia (minimálne raz ročne)
 • z pohľadu obličiek je potrebné raz ročne vyšetrovať prítomnosť malého množstva bielkoviny v moči (mikroalbuminúriu) a niektoré obličkové funkcie (napr. kreatinín), pozitívne nálezy je nutné primerane liečiť
 • medzi základné vyšetrenia u pacienta s cukrovkou patrí elektrokardiografický (ekg) záznam
 • do bežnej starostlivosti patrí aj pravidelná dentálna hygiena a preventívne zubné prehliadky
 • niekedy je nutné aj psychologické vyšetrenie