Diabetické pomôcky

Nevyhnutnou pomôckou pre diabetikov liečených inzulínom sú aplikátory inzulínu.

Inzulín sa podáva podkožne injekčnou jednorázovou striekačkou, inzulínovým perom, predplneným jednorázovým inzulínovým perom, v niektorých prípadoch pomocou inzulínovej pumpy. Za určitých akútnych okolností sa niektoré druhy inzulínu (krátkoúčinkujúce) môžu podávať aj do žily. Nádejou pre diabetikov je neinjekčná aplikácia inzulínu (na Slovensku zatiaľ ešte nie je možná).

Inzulínové perá aj naplnené jednorázové inzulínové perá umožňujú aplikovať inzulín rýchlo, presne a nenápadne, výhodou je aj ľahká manipulovateľnosť a jednoduché nastavenie dávky. Vhodné sú u detských, adolescentných, ale aj starších diabetikov. Uľahčujú časté pichanie inzulínu u pacientov na intenzifikovanom, ale aj na konvenčnom inzulínovom režime. Poskytujú diabetikom väčšiu flexibilitu, ich použitie môže viesť k zlepšeniu kompenzácie cukrovky a celkovej kvality života.

Diabetikom na Slovensku je v súčasnosti k dispozícii viacero inzulínových pier (aj predplnených jednorázových pier) od rôznych výrobcov. 

Obrázok: Inzulínová pumpa.

Inzulínovou pumpou trvale podávame tzv. mikrodávky podľa algoritmu, ktorým napodobňujeme bazálnu a prandiálnu inzulínovú sekréciu. Inzulínová pumpa je elektronicko-mechanické zariadenie, ktoré kontinuálne podáva inzulín cez kanylu zavedenú do podkožia. Veľkosťou sa dá pumpa porovnať s mobilným telefónom, nosí sa v špeciálnych obaloch, na opasku, elebo vrecku nohavíc, v náprstnom vrecku. Na pumpu sa napája infúzny set-kanyla hadičky ukončená tenkou kovovou alebo teflónovou ihlou. Ihla sa zavádza do podkožia brucha, prípadne menej často do stehna na dobu približne 3 dní. Podávanie inzulínu pomocou inzulínovej pumpy treba zvážiť u tých pacientov, u ktorých podávanie inzulínu obvyklým spôsobom nevedie k žiaducej kompenzácii cukrovky. Podávanie inzulínu pomocou inzulínovej pumpy je však finančne dosť náročné. Na Slovensku sú registrované viaceré inzulínové pumpy od rôznych výrobcov. Na možnosti liečby inzulínovou pumpou sa prosím opýtajte v našej ambulancii.

Obrázok: Glukometre - rôzne typy.

Nevyhnutným predpokladom úspešnej inzulínovej liečby je samokontrola krvného cukru (selfmonitoring glykémií). Selfmonitoring glykémií je vhodný aj u diabetikov, ktorí sú liečení diétou/alebo tabletami (perorálnymi antidiabetikami). Dôležitý je na to, aby sa pacient úspešne liečil a dosiahol stanovené individuálne liečebné ciele. Na samokontrolu krvného cukru (selfmonitoring glykémií) slúžia ďalšie zdravotnícke pomôcky, a to sú rôzne glukometre. Glukometre sú malé prenosné prístroje, ktoré sú schopné za pomerne krátky čas kvantitatívne odpočítať hodnotu krvného cukru (glykémiu) z testovacích prúžkov. Na tieto prúžky sa nanesie malé množstvo kapilárnej krvi z prsta diabetika. Na pichnutie do prsta existujú špeciálne autolancetky, ktoré robia vpich takmer nebolestivým a získa sa dostatočne veľká kvapka krvi. V súčasnosti je na slovenskom trhu výber rôznych veľmi spoľahlivých glukometrov. Každý z glukometrov má špeciálne testovacie prúžky na stanovenie glykémie. U diabetikov, ktorí užívajú inzulín sú tieto glukometre hradené zdravotnými poisťovňami.

Diabetici liečení diétou a/alebo tabletami si môžu glukometer k samokontrole zakúpiť (keďže nie je v tomto prípade hradený ZP), testovacie prúžky sú zdravotnou poisťovňou týmto pacientom hradené, v limitovanom množstve. Bližšie informácie na túto tému Vám poskytneme v našej ambulancii.

Významnou pomôckou pre diabetikov z hľadiska prvej pomoci pri hypoglykémií je tzv. jednorázový glukagónový set. V prípade hypoglykémie s poruchou vedomia je optimálne podať príbuznými alebo priateľmi podkožne hormón glukagón, ktorý tým, že pomáha pečeni uvoľniť rezervy cukru do krvi, zvýši hladinu krvného cukru. Tento glukagónový set by mali pacienti trpiaci častými hypoglykémiami nosiť vždy pri sebe.

Obrázok: Glukagónový set a inštrukcie k jeho použitiu. 

  1. Referencie:
  2. 1.Uličiansky V., Schroner Z., Mokáň M.: ViaDia. Sprievodca diabetika na ceste životom. 1. vydanie. Turany; Vydavateľstvo P + M Turany, 2012. ISBN 978-80-89410-22-4
  3. 2. Piťhová P, Kvapil M [online]. In: INTERNÍ MEDICÍNA V PRAXI. Syndróm diabetické nohy – Závažná komplikace u pacientů s diabetes mellitus [cit.2013-11-06]: www.internimedicina.cz/pdfs/int/2005/11/02.pdf
  4. 3. Bartoš V, Pelikánová T, et al. Praktická diabetologie. Praha: Maxdorf, 2000.
  5. 4. Mezinárodní pracovní skupina pro syndrom diabetické nohy. Syndrom diabetické nohy. Praha: Galén, 2000.
  6. 5. Piťhová, P. Syndrom diabetické nohy. Postgrad Med 2001;3(7):776-780
  7. 6.Národné centrum zdravotníckych informácií, NCZI [online] Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2011 [cit.10-11-2013]: www.nczisk.sk/Documents/rocenky/rocenka_2011.pdf
  8. 7. Diabetes and pregnancy. Evidence based. Update and guidelines. Prague, Working group on Diabetes and Pregnancy. Praha: EAPM, 2006:1-87.
  9. 8. Výskyt diabetes mellitus v gravidite na Slovensku v r. 1997 – 2008 [online] [cit.10-11-2013]: svoc.fmed.uniba.sk/abstrakty/49/06.pdf