Liečba cukrovky

Pilierom liečby diabetu a to nielen diabetu 2. typu, je celoživotné dodržiavanie stravy s obmedzením voľných cukrov (sladkostí, sladených nápojov) a pravidelný pohyb. Veľkú časť vzniku a rozvoja diabetu 2 typu je možné výživou a životným štýlom priaznivo ovplyvniť, podobne ako aj kompenzáciu diabetu a jeho dôsledky. Nesprávna výživa, hlavne vyšší príjem soli, nevhodné zloženie a vysoký príjem tukov a energie a nedostatočný príjem vlákniny (ovocia, zelenina) sa významne podieľajú na vzniku viacerých ochorení, ovplyvňujú aktivitu človeka a zvyšujú riziko predčasnej smrti.

Ak životospráva nevedie k dosiahnutiu cieľových hodnôt hladín krvného cukru prichádzajú na rad perorálne antidiabetiká (teda tablety). U viacerých pacientov vydrží liečba tabletami niekoľko rokov, až desiatky rokov, u niektorých ale dochádza k vyčerpaniu vlastnej produkcie inzulínu a tak je potrebné zahájiť liečbu inzulínom (obvykle na začiatku v 1 alebo 2 denných dávkach v kombinácii s tabletkami). Súčasné spektrum tabletiek používaných v liečbe diabetu 2 typu je pomerne rozsiahle, čo umožňuje vybrať pre pacienta liečbu pre neho šitú na mieru s rešpektovaním jeho životného štýlu, pridružených ochorení, sociálneho zázemia a iných faktorov.

Liečba tabletkami (orálnymi antidiabetikami) predstavuje jednu z liečebných možností predovšetkým cukrovky 2. typu.

Pri cukrovke 1. typu tabletky nepodávame, pacienti s týmto typom cukrovky sú životne závislí na dodaní hotového inzulínu do organizmu v podobe injekcie.