Diabetická nefropatia

Diabetická nefropatia je ochorenie, ktorého priamou príčinou je diabetes mellitus. Vzniká asi u 1/3 diabetikov po 10 rokoch trvania diabetu 1. typu a asi u 35 – 40 % diabetikov 2. typu. Ochorenie sa prejavuje zmenami v drobných cievach obličkových klbiek (glomerulov). Následkom je znížená priechodnosť ciev a schopnosť obličiek čistiť krv. Ochorenie je nebolestivé, najprv sa prejaví zníženým objemom vyčistenej krvi (glomerulárnou filtráciou), alebo tým, že obličky do krvi prepúšťajú albumín (najmenšiu bielkovinu) a neskôr všetky bielkoviny. Ochorenie pomaly postupuje tak, že sa vyčistí čoraz menej krvi a prepúšťa sa čoraz väčšie množstvo bielkovín – až nastane úplné zlyhanie obličiek. V tomto štádiu je proces nezvratný. Pacient je odkázaný na umelú obličku (hemodialýzu) a príjem obličky od darcu – transplantáciu.

Filtrácia obličiek sa dá vypočítať na základe kreatinínu, veku a hmotnosti pacienta. Veľkosť filtrácie ovplyvňuje výber liekov nielen na liečbu cukrovky.

 

Obrázok: Ilustrácia diabetického poškodenia obličiek

V našej ambulancii sa zameriavame na skríning diabetickej nefropatie prostredníctvom dostupných vyšetrení krvi a moču podľa odporúčaní Slovenskej diabetologickej a nefrologickej spoločnosti a to minimálne raz ročne.

PREVENCIA A LIEČBA

Kontrola glykémie
Tá je vo Vašich rukách a v rukách Vašeho diabetológa. Cieľovým ukazovateľom dobrej kompenzácie cukrovky je glykovaný hemoglobín. Cieľom dobrej kompenzácie diabetika je, aby toto číslo bolo pod 7 %.

Krvný tlak
Pacient s diabetickou nefropatiou by mal mať krvný tlak menší alebo rovný hodnote 130/80 mm Hg. U starších pacientov to môže byť aj do 140/90 mmHg.

Nízkobielkovinová diéta
Pacient by nemal prijímať viac ako 0, 8 gramu na kilogram váhy. 100-kilový pacient by teda nemal prijať viac ako 80 gramov bielkovín denne.

Lieky