Komplikácie cukrovky

Hlavnou príčinou vzniku a rozvoja neskorých komplikácií je dlhodobo nedobré liečenie cukrovky, teda trvale zvýšená hodnota cukru v krvi. Informáciu o hladine cukru v krvi nám poskytujú jednotlivé merania cukru v krvi pomocou glukomera alebo aj vyšetrenie glykovaného hemoglobínu. Týmto vyšetrením sa dokáže odmerať priemerná hodnota cukru v krvi za predchádzajúce 3 mesiace. K rozvoju komplikácií cukrovky prispievajú pridružené rizikové faktory ako vysoký krvný tlak, zvýšené hodnoty tukov (cholesterolu) v krvi, obezita a nadváha, fajčenie, nedostatok fyzickej aktivity. Bolo dokázané, že dôsledné regulovanie cukrovky a snaha o dosiahnutie normálnych hodnôt cukru v krvi znižuje výskyt a rozvoj neskorých komplikácií.

Pri cukrovke vznikajú akútne a chronické komplikácie.

Chronické komplikácie sú spôsobené:

  • poškodením veľkých ciev (diabetická makroangiopatia)
  • poškodením malých ciev a nervov (diabetická mikroangiopatia a neuropatia).