O cukrovke

Cukrovka (diabetes mellitus) je v naše spoločnosti veľmi časté ochorenie. Počty pacientov s cukrovkou narastajú a s medicínskym vývojom tiež významne narastá finančná náročnosť liečby diabetu, hlavne jeho neskorých komplikácií. V Slovenskej republike je liečených pre diabetes približne 400 000 osôb. Medziročný nárast nových pacientov predstavuje 3-4 %. V súčasnosti sa na cukrovku (diabetes) lieči približne 7% všetkých obyvateľov, so starnutím populácie sa odhaduje, že dôjde k navýšeniu počtu diabetikov nad 10% obyvateľstva. Približne 1/4 všetkých diabetikov je liečená pre nejakú zdravotnú komplikáciu.

Hlavným cieľom lekára- diabetológa, je zabrániť vzniku či zhoršeniu neskorých komplikácií diabetu, ktoré významne zhoršujú kvalitu života pacienta a tiež zvyšujú náklady na liečbu. Potrebným predpokladom pre oddialenie neskorých komplikácií diabetu je normalizácia hladín krvného cukru, čo dokázali viaceré kontrolované štúdie. Je totiž dokázané, že ak hladiny krvného cukru dosahujú normálne hodnoty t.j. nalačno do 6 mmol/L a po jedle 8-9 mmol/L, je vznik či zhoršovanie neskorých komplikácií cukrovky len výnimkou. Dosiahnutie týchto ideálnych hodnôt je problémom v praxi. Jednou z viacerých príčin neúspechu býva okrem nevhodne zvolenej liečby tiež nedodržiavanie zásad správnej životosprávy. Cieľom vedenia pacienta v našej ambulancii, je využitie všetkých dostupných spôsobov liečby (výukové a diétne programy, tabletky, inzulín) k dosiahnutiu normálnych hladín krvného cukru.