Poruchy metabolizmus tukov

Zaoberáme sa tiež diagnostikou a liečbou porúch lipidového metabolizmu  (dyslipidémie)  jak u pacientov s cukrovkou, tak aj u pacientov, ktorí diabetes nemajú.