Klinické štúdie

Diabetológia je ako medicínsky odbor jedinečný aj v tom, že sa rozvýja veľmi rýchlo, a to vďaka výskumu a vývoju nových liekov v tejto oblasti.Tento výskum je intenzívny a to najmä preto, že nárast počtu diabetikov sa za posledných 20 rokov takmer zdvojnásobil. Výskumu a vývoju nových liekov napomáhajú klinické štúdie. Tie zároveň poskytujú zúčastňujúcim sa pacientom jedinečnú možnosť prístupu k novým liekom, ktoré v budúcnosti môžu znamenať zmenu v liečbe cukrovky. Pacient je v klinickej štúdii oveľa viac sledovaný a monitorovaný, ako by bol pri normálnej liečbe.

Pokiaľ máte záujem sa klinickej štúdie zúčastniť, opýtajte sa nás na to osobne v ambulancii lekára.