Diabetológia

Poskytujeme kompletnú starostlivosť o pacientov s cukrovkou (diabetes mellitus). Venujeme sa pacientom s diabetom 1. typu, diabetom 2. typu a ostatným formám diabetu (steroidný diabetes, MODY diabetes, a iné) ako aj pacientkám s tehotenskou cukrovkou. Zameriavame sa na diagnostiku diabetu a každému pacientovi vytvoríme individuálny liečebný plán zahrňujúci režimové oparenia a liečbu šitú na mieru (prostredníctvom diety, liekov alebo inzulínu). 

Veľký dôraz kladieme na prevenciu akútnych (hypoglykémia, hyperglykémia, diabetická kóma) a chronických (postihnutie očí, nervov, obličiek a srdcovocievneho systému) komplikácií. Nedielnou súčasťou liečby sú edukácie, ktoré poskytujeme pravidelne pod odborným vedením na individuálnej báze. 

Pacienti sú v prípade potreby vybavovaní glukometrom a zaškolení v samokontrole krvného cukru (glykémie) s následnou úpravou dávok inzulínu a diétneho režimu. 

Pacientom po dohode vieme poskytnúť senzor na kontinuálne monitorovanie glykémie, na základe výsledkov ktorého pacientovi upravujeme inzulínovú event. aj diétnu liečbu.

 

Anketa

Páčia sa Vám naše stránky?

Áno (34)
81%

Nie (8)
19%

Celkový počet hlasov: 42

Kontaktujte nás