Cenník


Všetky výkony realizované v našej ambulancii sú hradené z prostriedkov zdravotného poistenia našich poistencov.